Ιστορίες Επιτυχίας

Ignite Ideas III

Proof of Concept Projects

Οι 2 ομάδες που ανέπτυξαν στο δικό τους πιλοτικό κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου του Ignite Ideas.

Η Dataphoria επαναπροσδιορίζει τη μετάβαση στην αειφορία, αξιοποιώντας δεδομένα. Μέσα από μια πλατφόρμα analytics-as-a-service αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, επιταχύνει την μετάβαση στην αειφορία για επιχειρήσεις, οργανισμούς και πόλεις. Συνδυάζοντας την επιστήμη των δεδομένων με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Dataphoria προσφέρει ευέλικτες, απλοποιημένες λύσεις για την συστηματική παρακολούθηση, την βελτίωση και την επικοινωνία ESG επιδόσεων.
Read More

Petexplorer.gr is the first online platform connecting pet owners to pet care industry professionals. It is an online marketplace that provides reliable information for pet related services. With petexplorer.gr you will immediately see how many veterinarians are in your area, what reviews they have, the cost of services and when is the next available appointment. You will be able to make an online appointment and after your visit you will have the option to leave a review.
Read More

© 2020 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ