Χρονοδιάγραμμα

ΦΑΣΗ Α

Δήλωσε συμμετοχή

ΦΑΣΗ Β

Διαμόρφωσε την ιδέα σου

ΦΑΣΗ Γ

Επικύρωσε την ιδέα σου

*Oι ημερομηνίες ανταποκρίνονται σε έναν αρχικό προγραμματισμό και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή

© 2020-2022 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ