Φάσεις

Φάση Α: Μοιραστείτε την ιδέα σας

Αν έχεις τη δική σου επιχειρηματική ιδέα και ομάδα

Στη φάση αυτή, καλείσαι να υποβάλεις αίτηση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας και τις δεξιότητες/γνώσεις της ομάδας, θα πρέπει να αναφερθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σας ιδέα.

Στόχος της φάσης αυτής είναι να γίνει κατανοητό σε ποιο πρόβλημα απαντά η λύση
που προτείνεται, επισημαίνοντας μια πραγματική ανάγκη βάσει των προκλήσεων του
Προγράμματος.

 

Αν επιθυμείς να ενταχθείς ατομικά σε μία νέα ομάδα

Στη φάση αυτή, καλείσαι να υποβάλεις αίτηση ατομικά συμπληρώνοντας τη σχετική
φόρμα συμμετοχής. Με τη δήλωσή σου καλείσαι να περιγράψεις το όραμα και τους στόχους σου, καθώς και τις δεξιότητες που μπορείς να προσφέρεις στην ομάδα που θα ενταχθείς.

Θα γίνεις μέλος μιας νεοσύστατης ομάδας και θα εντοπίσεις το πρόβλημα (challenge) με το οποίο εσύ και η ομάδα σου επιθυμείτε να ασχοληθείτε με βάση τις θεματικές του Προγράμματος.

 

Φάση Β: Διαμορφώστε την ιδέα σας

Αν έχεις τη δική σου επιχειρηματική ιδέα και ομάδα

Παρουσίασε την ιδέα που προτείνεις και λάβε σημαντική καθοδήγηση (feedback) από
εξειδικευμένα στελέχη για να βελτιώσεις και να διαμορφώσεις την επιχειρηματική σου ιδέα ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της αγοράς.

Στη φάση αυτή, καλείσαι να προσδιορίσεις τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σου μοντέλου αναπτύσσοντας μια πρώτη έκδοση της πρότασής σου. Θα λάβεις μέρος σε συναντήσεις (pivoting workshop) με εξειδικευμένα στελέχη της Nestlé που θα σου
παρέχουν στοχευμένο feedback ώστε να βελτιώσεις /προσαρμόσεις το επιχειρηματικό
σου μοντέλο.

Στο τέλος της φάσης αυτής, θα κληθείς να συμμετάσχεις σε μία ειδική εκδήλωση
(pitching) για να παρουσιάσεις την επιχειρηματική σου πρόταση στην επιτροπή
αξιολόγησης του Προγράμματος, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και
εφικτή είναι η λύση σου και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη
φάση.

Αν επιθυμείς να ενταχθείς ατομικά σε μία νέα ομάδα

Σχεδίασε μαζί με την ομάδα σου τη λύση που προτείνετε. Λάβετε καθοδήγηση και
coaching από εξειδικευμένα στελέχη για να διαμορφώσετε την επιχειρηματική σας
πρόταση ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της
αγοράς.

Στη φάση αυτή, καλείσαι να συμμετάσχεις σε συνάντησεις (mentoring & pivoting
sessions) με στόχο να σχεδιάσεις μία υπηρεσία/προϊόν το οποίο μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Για την περαιτέρω υποστήριξή σου έχει
σχεδιαστεί μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την οργανωτική ομάδα του
Προγράμματος.

Στο τέλος της φάσης αυτής, καλείσαι να συμμετάσχεις σε μία ειδική εκδήλωση
(pitching) για να παρουσιάσεις την επιχειρηματική σου πρόταση στην επιτροπή
αξιολόγησης του Προγράμματος, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και
εφικτή είναι η λύση που έχει σχεδιάσει η ομάδα σας και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Φάση Γ: Επικυρώστε την ιδέα σας

Αν έχεις τη δική σου επιχειρηματική ιδέα και ομάδα

Σχεδίασε το πλάνο υλοποίησης της επιχειρηματικής σου ιδέας και λάβε υποστήριξη για την ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικό περιβάλλον.

Στη φάση αυτή, καλείσαι να επιβεβαιώσεις το Proof of Concept (εντός 3 – 4 μηνών)
που παρουσίασες, δοκιμάζοντας το σε πραγματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, θα
λάβεις μέρος στον τελικό του Προγράμματος (final pitching) όπου η επιτροπή
αξιολόγησης θα αποφασίσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιες ομάδες θα
βραβευθούν. Στόχος είναι με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, να
αποφασιστεί αν το προϊόν/υπηρεσία στην τρέχουσα εκδοχή του ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της εταιρείας και των συνεργατών της.

Αν επιθυμείς να ενταχθείς ατομικά σε μία νέα ομάδα

Σχεδίασε το πλάνο υλοποίησης της επιχειρηματικής σας ιδέας και λάβετε υποστήριξη για την ανάπτυξη του Minimum Viable Product (MVP)σε πραγματικό περιβάλλον.

Στη φάση αυτή, καλείσαι να αναπτύξεις το Minimum Viable Product (MVP) (εντός 3
– 4 μηνών) που παρουσίασες, δοκιμάζοντας το σε πραγματικό περιβάλλον. Στο
πλαίσιο αυτό, θα λάβεις μέρος στον τελικό του Προγράμματος (final pitching) όπου η
επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιες ομάδες θα βραβευθούν. Στόχος είναι με βάση τα αποτελέσματα του MVP, να αποφασιστεί αν το προϊόν/υπηρεσία στην τρέχουσα εκδοχή του ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας και των συνεργατών της.

© 2020 – 2022 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ