Ιστορίες Επιτυχίας

Ignite Ideas IΙ

Proof of Concept Projects

Οι 4 ομάδες που ανέπτυξαν στο δικό τους πιλοτικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου του Ignite Ideas.

Αξιοποίηση του σπερμοδέρματος (SC)- υποπροϊόν του καφέ για την χρήση του σαν συστατικό για νέα λειτουργικά τρόφιμα, ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και η περαιτέρω χρήση του για την δημιουργία χρηστικών αντικειμένων (ποτήρια, καπάκια, καλαμάκια κ.α).
Περισσότερα

Ιχνηλασία και Επιβράβευση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων συσκευασίας, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
Περισσότερα

Χτίζουμε την CYMBIOTICA, μια πλατφόρμα βιομηχανικής συμβίωσης για την χρηματοπιστωτική διαχείριση και βελτιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος της εμπορίας ανακυκλώσιμης πλαστικής ρητίνης (PCR/PIR) που προορίζεται για συσκευασίες τροφίμων.
Περισσότερα

Το έργο PREDIVIS αξιολογεί νέες τεχνολογίες για προβλεπτική συντήρηση, τις οποίες έχουν αναπτύξει από κοινού το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και η εταιρεία Plegma Labs. Συλλέγεται μεγάλος όγκο δεδομένων από επιλεγμένο εργοστασιακό εξοπλισμό της Nestle, και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.
Περισσότερα

© 2020 – 2022 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ