Θεματικοί Τομείς

Η Nestle Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. συγκέντρωσε τις πιο καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εταιρία, με σκοπό να βρεθούν καινοτόμες λύσεις που με τη βοήθεια του Προγράμματος Ignite Ideas ΙΙΙ θα ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο της Εταιρίας όσο και των Πελατών και Καταναλωτών της. Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν οι κατηγορίες των προϊόντων της Εταιρίας, με σκοπό να αποκτήσετε μια σφαιρική άποψη και να αποκωδικοποιήσετε καλύτερα τις προκλήσεις που ακολουθούν.  Αυτές είναι:

Παρακάτω παρουσιάζονται  οι 3 θεματικές ενότητες των  προκλήσεων στις οποίες καλείστε να απαντήσετε με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Ignite Ideas. Αυτες είναι:

Καινοτόμες Υπηρεσίες και Μοντέλα Προσέγγισης για τον Καταναλωτή και τον Πελάτη

Ιδέες για καινοτόμες υπηρεσίες ή διαδικασίες που στοχεύουν:

Καινοτόμες Λύσεις για τη Βελτίωση της Λήψης Εμπορικών Αποφάσεων Αξιοποιώντας Δεδομένα

Καινοτόμες λύσεις και εργαλεία που βελτιώνουν τη λήψη εμπορικών αποφάσεων με τη χρήση και επεξεργασία δεδομένων, αξιοποιώντας κυρίως πρακτικές Data Analytics και Artificial Intelligence. Λύσεις, ενδεικτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν:

Καινοτόμες Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των Καταναλωτών και των Πελατών

Καινοτόμες λύσεις που στοχεύουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα:

© 2020 – 2022 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ