Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ignite Ideas διοργανώνεται για τρίτη χρονιά με στόχο να αναδείξει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και να υποστηρίξει νέες επιχειρηματικές ομάδες που υλοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα. Η Nestle Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. ενώνει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες και οφέλη στους συμμετέχοντες. Το Πρόγραμμα αναζητά καινοτόμες λύσεις οι οποίες:

Σε ποιους απεθύνεται

Ομάδες με επιχειρηματική ιδέα

Το Πρόγραμμα Ignite Ideas III απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες / ομάδες ερευνητών / startups / spin-offs που αναπτύσσουν ήδη προϊόντα / υπηρεσίες γύρω από τις θεματικές του προγράμματος.

Φέτος για πρώτη φορά, το Πρόγραμμα Ignite Ideas ΙΙΙ απευθύνεται και σε:

Μεμονωμένα άτομα με ατομική συμμετοχή

Τα οφέλη του προγράμματος

Οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις σε διάστημα 3 – 4 μηνών, αξιοποιώντας το δίκτυο και την εμπειρία των στελεχών της εταιρείας (ως μέντορες), καθώς και τη μεθοδολογία και την υποστήριξη εξειδικευμένων μελών της ομάδας του ACEin. Οι ομάδες που θα φτάσουν στην τελική φάση του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πιλοτικά το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε πραγματικό περιβάλλον (proof-of-concept). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μια ειδική εκδήλωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις (PoCs) τους.

Οι διοργανωτές

Ο διαγωνισμός Ignite Ideas υλοποιείται για δεύτερη φορά με την πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό «ανοιχτής καινοτομίας», μία διαδικασία επιτάχυνσης καινοτόμων ιδεών σε τομείς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας. Η Nestlé αγνωρίζοντας και τη σημαντική παρουσία καινοτόμων προτάσεων στη νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, καλεί επιχειρηματικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιστήμονες, ερευνητές κτλ. με στόχο την εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών με θέμα το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το Κέντρο ACEin είναι ο ενδιάμεσος εξωτερικός κρίκος ανάμεσα στις δύο πλευρές που παρέχει τη μεθοδολογία και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) δημιούργησε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin), τη θερμοκοιτίδα του Πανεπιστημίου. Βασική στρατηγική του Κέντρου ACEin είναι η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ. Το Κέντρο ACEin προσφέρει στις επιχειρήσεις αυτές κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας μίας startup, υπηρεσίες από εμπειρογνώμονες σε τομείς όπως λογιστικά, φορολογικά και νομικά ζητήματα κ.λπ., καθοδήγηση και δικτύωση.

Η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά της δραστηριότητας της Nestlé. Από τη δημιουργία της Farine Lactée, της πρώτης τροφής για βρέφη, από τον Henri Nestlé το 1867 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος επενδύει σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην επιστήμη της διατροφής και το πάθος για ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα η Nestlé διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης από κάθε εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως, με 34 κέντρα και περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους μόνο σε αυτό το κομμάτι. Αναγνωρίζοντας και τη σημαντική παρουσία καινοτόμων ιδεών στη νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, η Nestlé Ελλάς με την πρωτοβουλία Ignite Ideas θέλει να εντοπίσει τις ιδέες που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης και να τις στηρίξει ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

© 2020 – 2022 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ