Γιατί δηλώσατε συμμετοχή στο πρόγραμμα Ignite Ideas III;

Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Ignite Ideas III για να πάμε την Dataphoria στο επόμενο επίπεδο, δουλεύοντας με εισηγμένες εταιρείες με μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις. Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς έργα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνειδητοποιήσαμε ότι σε έργα με μεγαλύτερες εταιρείες, χρειαζόμασταν συνεργάτες που μπορούν να μας παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και κατεύθυνση, καθώς και να εκτιμήσουν την προστιθέμενη αξία της λύσης μας. Όταν μάθαμε για το πρόγραμμα μέσω της ομάδας του ACEIn, αντιληφθήκαμε ότι ήταν η ιδανική ευκαιρία να ανταποκριθούμε στην πρόκληση.

Σε ποιους τομείς της ανάπτυξης της startup σας πιστεύετε πως σας βοήθησε το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Dataphoria, ιδιαίτερα σε τρεις τομείς. Μας βοήθησε να αποκτήσουμε πολύτιμες γνώσεις για την οπτική των πελατών μας, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε καλύτερα την αξία που προσφέρουμε και πώς διαφοροποιούμαστε από την αγορά.

Είχαμε στη διάθεσή μας πολύτιμη τεχνική καθοδήγηση, σχετικά με τις βασικές προκλήσεις απόκτησης δεδομένων και πώς να τις ξεπεράσουμε μέσα σε ένα δομημένο εταιρικό περιβάλλον. Βελτιώσαμε τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι έχουμε πρόσβαση σε ακριβή και αξιόπιστη πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την παροχή ESG Analytics.

Το σημαντικότερο, το πρόγραμμα μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να βελτιώσουμε τη λύση που είχαμε οραματιστεί. Μέσω της καθοδήγησης και της υποστήριξης της ομάδας της Nestle, μπορέσαμε να ενισχύσουμε την μεθοδολογία μας και να αναπτύξουμε ένα Proof of Concept έτοιμο για την αγορά.

Πείτε μας λίγα λόγια για τα μελλοντικά σας σχέδια, σχετικά με τον σχεδιασμό της πιλοτικής εφαρμογής κατά τη διάρκεια της Φάσης Γ του προγράμματος.

Κατά την τελική φάση, σχεδιάζουμε να καταστήσουμε το πιλοτικό project κεντρικό μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της Dataphoria. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα από το PoC για να αναδείξουμε τις δυνατότητές μας και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον γύρω από το sustainability analytics-as-a-service.

Επιπλέον, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Nestle και να αυξήσουμε το εύρος του έργου πέρα από το PoC, διερευνώντας νέα cases και αναπτύσσοντας τεχνολογικές υπηρεσίες βιωσιμότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αναζητούμε impact investors και σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα από το PoC, για να ανοίξουμε τον pre-seed γύρο χρηματοδότησης. Αυτό θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να πάμε την επιχείρησή μας στο επόμενο επίπεδο και να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πορεία του PoC και ανυπομονούμε να το αξιοποιήσουμε για να επαναπροσδιορίσουμε τη μετάβαση στην αειφορία, με δεδομένα.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ