fbpx

Επιτυχία για εμάς είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στην πράξη την έρευνά μας και τα καινοτόμα εργαλεία που αναπτύσσουμε

The PREDIVIS Team

 • Η ιδέα μας γεννήθηκε όταν:
  Τέσσερα χρόνια πριν, στο πλαίσιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με την εταιρία Plegma Labs. Η PL ήθελε να σχεδιάσει έναν έξυπνο μετρητή υψηλής συχνότητας δειγματοληψίας για μέτρηση και διαχωρισμό ηλεκτρικών φορτίων. To ΕΚΕΦΕ-Δ πρότεινε την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε προβλεπτική συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων. Η πρότασή μας εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και έτσι ξεκίνησε το έργο PREDIVIS.

 

 • Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ignite Ideas γιατί θέλουμε να κάνουμε benchmark των εργαλείων που έχουμε αναπτύξει σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

  Το σημαντικότερο στοιχείο του Ignite Ideas και αυτό που πήραμε από την πορεία μας στο πρόγραμμα και τους ανθρώπους της εταιρείας είναι καθοδήγηση στην τελική διαμόρφωση και παρουσίαση της ιδέας μας έτσι ώστε να αναδειχθούν δυνατότητες για πρακτική εφαρμογή σε τομείς ενδιαφέροντος της Nestlé, καθώς και άλλων εταιρειών.

  Στόχος μας είναι η λύση που προτείνουμε να έχει ευρύτερη εφαρμογή τόσο σε άλλες μονάδες της Nestlé όσο και στη βιομηχανική παραγωγή άλλων εταιρειών. Κυρίως μας ενδιαφέρει ο χώρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς οι τεχνολογίες που θα εφαρμόσουμε πιλοτικά στη Nestlé προσφέρουν μια μη παρεμβατική και χαμηλού κόστους λύση για προβλεπτική συντήρηση ηλεκτροκινητήρων, αντλιών κλπ.

  Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια start-up στην Ελλάδα είναι:
  Για τις τεχνολογικές νεοφυείς εταιρείες η βασική πρόκληση είναι να καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική ισορροπώντας μεταξύ ενός όχι και τόσο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μιας μικρής τοπικής  αγοράς που συνήθως παρουσιάζει διάφορες στρεβλώσεις.

predivis1
  • Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη γιατί / Για εμάς βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει:
   Η βιωσιμότητα έχει πολλές πτυχές, π.χ. ένα οικονομικά βιώσιμο προϊόν, ένα προϊόν με θετική επίδραση στο περιβάλλον (βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση ή μειώνοντας την εκπομπή ρυπογόνων ουσιών), ένα προϊόν ασφαλές (μη βλαβερό) ή που να προάγει την ασφάλεια κλπ. κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά και απαραίτητα για να στηρίξουν την καινοτομία.

   Ένας νέος επιχειρηματίας χρειάζεται να κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς στην οποία επιθυμεί να επιχειρήσει, και να παραμένει επικεντρωμένος στη λύση ενός συγκεκριμένου υπαρκτού προβλήματος αυτής της αγοράς.

   Γνωρίζοντας τη Nestlé και τους ανθρώπους της διαπιστώσαμε ότι:
   Τα στελέχη της Nestlé έδειξαν αμέσως πολύ θετικοί σε νέες ιδέες και διατεθειμένοι να δαπανήσουν χρόνο προκειμένου να τις δοκιμάσουν. Επίσης, μας έκανε εντύπωση η οργάνωση μέσα στις συναντήσεις και η διάθεση όλων να προχωρήσει η δουλειά.

   Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι στον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αυτό θα ήταν
   Ο τομέας της νεοφυούς επιχειρηματικότητας δεν λειτουργεί σε προστατευτικό κενό ή από μόνη της σαν αυτοσκοπός. Οι δομικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στην ίδια την αγορά (γραφειοκρατία, φορολογικό, ασφαλιστικό, δημόσια έργα, ολιγοπώλια, ετεροχρονισμένες νομοθεσίες, έλλειψη διαχρονικής πολιτικής και στρατηγικής κτλ)  Αν η αγορά “λειτουργεί”, τότε η δημιουργία οικοσυστημάτων νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι αναπόφευκτη. Εάν όχι, τότε είναι που χρειάζεται κρατική χρηματοδότηση κάτι το οποίο ανατροφοδοτεί τη στρέβλωση.

   To μέλλον είναι:
   Το predictive maintenance μέσω μηχανικής μάθησης και αλγόριθμου energy disaggregation, τα οποία θα λειτουργούν στο επίπεδο του αισθητήρα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος εγκατάστασης, εξοπλισμού, cloud αλλά και μεταφοράς δεδομένων.

© 2020 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ