• Η ιδέα μας γεννήθηκε όταν: 

Η Cyclefi επιδιώκει να γεφυρώσει αυτό το κενό με την εκπαίδευση του πολίτη και την εξοικείωσή του σε πιο «πράσινες» πρακτικές για την καθημερινότητά του. Η ιδέα της Cyclefi γεννήθηκε με στόχο την επιτυχή ιχνηλασία και παρακολούθηση όλου του κύκλου ζωής των προϊόντων συσκευασίας, από την παραγωγή ως την τελική απόρριψή τους, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των ελλήνων καταναλωτών στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

 • Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ignite Ideas γιατί η Nestlé, με μεγάλο portfolio αγαπημένων προϊόντων, έχει ήδη αποδείξει πως υποστηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά τη βιωσιμότητα και λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Με την καινοτόμο εφαρμογή επιβράβευσης που έχει αναπτύξει η Cyclefi, ευελπιστεί να προσφέρει έναν επιπλέον λόγο στους καταναλωτές να προμηθευτούν εκείνα τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα της Nestlé και τελικά να επιτευχθεί η υιοθέτηση πιο θετικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.

  Το σημαντικότερο στοιχείο του Ignite Ideas και αυτό που πήραμε από την πορεία μας στο πρόγραμμα και τους ανθρώπους της εταιρείας είναι: Το πρόγραμμα Ignite Ideas μας βοήθησε ουσιαστικά να κατανοήσουμε το επιχειρησιακό περιβάλλον της Nestlé και τη σχέση της επιχείρησης με το ανταγωνιστικό περιβάλλον γύρω μας, ώστε να εντοπίσουμε γρήγορα τα κενά της υπηρεσίας μας και τις ανάγκες της Nestlé και να προσαρμόσουμε τη λύση μας σε αυτά, με αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύουμε πως μέσω του Ignite Ideas και τη δυνατότητα που μας έδωσε να συνεργαστούμε με έναν όμιλο του εύρους της Nestlé, θα επιτευχθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ο μακροπρόθεσμος στόχος της Cyclefi, που είναι η υιοθέτηση πιο θετικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.

  Στόχος μας είναι η λύση που προτείνουμε να εδραιωθεί και να αφομοιωθεί από ακόμη περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα, ώστε τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το καταναλωτικό κοινό, να χρησιμοποιεί και να απορρίπτει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα τα οποία θα εισέλθουν εκ νέου στην οικονομία. Καθημερινά, βάζουμε τα δυνατά μας να δημιουργήσουμε τεχνολογικές λύσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Όλη η ομάδα γνωρίζει ότι στοχεύουμε σε κάτι πολύ μεγάλο, κάτι που θα αλλάξει θετικά τον κόσμο, και είμαστε προσηλωμένοι στην ίδια μεγάλη εικόνα.

  Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια start-up που δραστηριοποιείται στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι η δυσκολία των ίδιων των καταναλωτών να αλλάξουν συνήθειες. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι τόσο θέμα εκπαίδευσης, όσο παιδείας. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα μας αποτελεί τον καθρέφτη της κοινωνία μας και η κακή επίδοση που παρουσιάζουμε στην ανακύκλωση ως λαός, είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας μας να αγνοούμε αδικαιολόγητα το που οδηγούνται τα απορρίμματά μας όταν φεύγουν από το σπίτι μας. Στην παραπάνω αντικειμενική δυσκολία, προσθέστε το γεγονός, πως μια startup στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας, έλλειμμα αξιοπιστίας ως νέα στο χώρο και κυρίως δυσκολία δημιουργίας δικτύου συνεργατών εξαιτίας του ελλείμματος συνεργατικής κουλτούρας. Σε κάθε περίπτωση, η καινοτομία μπορεί να δυναμώσει τη θέση κάθε start-up και να ισχυροποιήσει αυτή των συνεργατών της, όταν θα πρέπει να ανταγωνιστεί λύσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

  • Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη γιατί / Για εμάς βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, η εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες μειώνεται δραστικά και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο. Η στοχοπροσήλωση της Cyclefi για τη δημιουργία ακόμα πιο αποτελεσματικών λύσεων και πρακτικών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη μίας πιο αποτελεσματικής καί φιλικής προς το περιβάλλον εναλλακτικής συμπεριφοράς, αποτελεί δέσμευση.

    Ένας νέος επιχειρηματίας χρειάζεται να έχει μια καλή ιδέα την οποία πιστεύει πολύ και η οποία καλύπτει άμεσες ανάγκες. Χρειάζεται να δουλέψει πολύ για την υλοποίησή της και να έχει στελεχωθεί από μια ομάδα που πιστεύει και δουλεύει με την ίδια ένταση. Άλλωστε οι επενδυτές, επενδύουν πρώτα στην ομάδα και τα επιτεύγματά της και έπειτα στην ιδέα και τη προοπτική της.

   Γνωρίζοντας τη Nestle και τους ανθρώπους της διαπιστώσαμε ότι όλοι οι άνθρωποι της Nestlé εμφανίζουν το ίδιο ασίγαστο πάθος να επικοινωνήσουμε σε ακόμα περισσότερους την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και της επανάχρησης. Η Nestlé υποστηρίζει θετικές πρακτικές για την παραγωγή των προϊόντων της και σέβεται έμπρακτα το περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις και ενστερνιζόμαστε το ίδιο όραμα για το μέλλον, με αποτέλεσμα να είναι ξεκάθαρη σε όλα τα μέρη, η ανάγκη να αλλάξουμε ριζικά την συμπεριφορά των καταναλωτών γύρω από το τρόπο επιλογής προϊόντων αλλά και απόρριψης της συσκευασίας τους. 

   Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι στον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αυτό θα ήταν, μεγαλύτερη υποστήριξη από το υφιστάμενο δίκτυο επιχειρήσεων με διάθεση συνεργασίας και προώθησης των λύσεων που αναπτύσουν οι ελληνικές start-up επιχειρήσεις.

   To μέλλον είναι οι πρακτικές καινοτόμες λύσεις σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, θα διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τη σημερινή αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενιές. Η ορθή διαχείριση του παρόντος, η οποία θα χαρακτηρίζει τις ενέργειές μας με ένα θετικό αποτύπωμα κατανάλωσης, εγγυάται πιο ελπιδοφόρο μέλλον.

© 2020 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ