• Η ιδέα μας γεννήθηκε όταν: 

Το υλικό από το υποπροϊόν του καφέ (CSS) βρέθηκε να εναποτίθεται σε μια γεωργική καλλιέργεια σαν εδαφοκαλλιεγητικό ή και να γίνετε χρήση του σαν καύσιμη ύλη χωρίς να έχει ερευνηθεί  ο κατάλληλος τρόπος εκμετάλλευσης και χρήσης  του και χωρίς να υπάρχει ευρύτερη αποτελεσματική και οικονομική οικολογική  προσέγγιση. Η ευρεία κατανάλωση του καφέ, και παράλληλα χωρίς μέχρι τώρα να έχει γίνει ευρεία χρήση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, μας κέντρισε το επιστημονικό και επιχειρηματικό μας ενδιαφέρον. 

 • Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ignite Ideas γιατί η ιδέα και το αντικείμενο ανάπτυξης της ιδέας μας είχε απόλυτη σχέση με το κύριο αντικείμενο του Ignite, την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση και τη μείωση του  περιβαντολλογικού αποτυπώματος.

   

 • Το σημαντικότερο στοιχείο του Ignite Ideas και αυτό που πήραμε από την πορεία μας στο πρόγραμμα και τους ανθρώπους της εταιρείας είναι η εμπειρία τους και η μεγάλη τριβή και γνώση με το αντικείμενο της πρότασης μας, η στελέχωση και ο πλουραλισμός προσέγγισης που έχουν σχέση με την κυκλική οικονομία, το στοχευμένο mentoring και coaching και η δικτύωση.

   

 • Στόχος μας είναι η λύση που προτείνουμε να προϊοντοποιηθεί και να φτάσει στην αγορά, να μπορέσει να γίνει βαθύτερη μελέτη ώστε τέτοια υποπροϊόντα να μπορέσουν να δώσουν χαμηλό περιβαντολλογικό αποτύπωμα, να τονώσουν την κυκλική οικονομία και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη νεών προϊόντων.

   

 • Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια start-up στην Ελλάδα είναι να μπορέσει να δικτυωθεί, να βρει φθηνό χρήμα, να λύσει τα καθημερινά προβλήματα με τις στρεβλώσεις του δημοσίου και της αγοράς, να στελεχωθεί και να μπορέσει να βγει έξω από τα στενά σύνορα της Ελλάδας.
CSS SNACK

CS Snack

CSS BAR

CS Energy Bar and Functional Food Ingredient

COFFEE BEVERAGE WITH CSS

Coffee Beverage with CS

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Biodegradable Paper & Packaging Material

ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ CSS

Cups with CS

  • Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη γιατί / Για εμάς βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει:
   Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται σε μορφή αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, τη μακροπρόθεσμη ευημερία. Βασίζεται στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
  •  
  • Ένας νέος επιχειρηματίας χρειάζεται να θέτει στόχους, να ρισκάρει, να έχει θάρρος, εκπαίδευση και παιδεία και να σχεδιάσει το μέλλον του και την πορεία του. Να βρεθεί σε θετική συγκυρία και να βρει εύκολα κεφάλαια.
  •  
  • Γνωρίζοντας τη Nestle και τους ανθρώπους της διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν εταιρίες που μπορούν να έχουν περιβαντολλογικές ευαισθησίες και να δουλεύουν για αυτές και να δίνουν την ευκαιρία και να υποστηρίζουν τους νέους και στις νέες ιδέες.
  •  
  • Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι στον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αυτό θα ήταν η εμπιστοσύνη στους νέους και η ευκολία χρηματοδότησης από τράπεζες στις νεοφυείς επιχειρήσεις.
  •  
  • To μέλλον είναι: Mακρύ αλλά είναι ωραίο…………………έχει πολλές προκλήσεις. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις αλλαγές με όπλο την εκπαίδευση.    

© 2020 Ignite Ideas All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ